איפיון פוטומטרי

 

·          תוצאות: עקומות אור

     ואיפיון פוטומטרי

·          הציוד התצפיתי לפוטומטריה

·          תצפיות, מדידות וכיולים פוטומטריים

·          ניתוח הנתונים הפוטומטרים

·          המדריך לפוטומטר המתחיל (אנגלית)

·          פוטומטר מנוסה 1:

     פטר פראבק מפראג (אנגלית)

·          פוטומטר מנוסה 2:

     ראול ברנד מז'נבה (צרפתית)

·          המרה של בהירות מוחלטת לקוטר

·          מאמרים בסיסיים על פוטומטריה

     של אסטרואידים

·          קישורים:

·          המרת בהירות לגודל