כנסים

 

·          DPS 2011: כנס קבוצת המדעים הפלנטריים באגודת האסטרונומיה האמריקאית. אוקטובר 2010. ננט, צרפת. תרומה: הרצאה.

·          DPS 2010: כנס קבוצת המדעים הפלנטריים באגודת האסטרונומיה האמריקאית. אוקטובר 2010. פאסדינה, ארה"ב. תרומה: פוסטר.

·          כפולים 2010: הסדנה השנייה על גופים כפולים במערכת השמש. יולי 2010. פוזנן, פולין. תרומה: הרצאה.

·          IPS 2009: כנס החברה הישראלית לפיסיקה. דצמבר 2009. אוניברסיטת בר-אילן, ישראל. תרומה: הרצאה.

·          IPS 2008: כנס החברה הישראלית לפיסיקה. דצמבר 2008. אוניברסיטת בן-גוריון, ישראל. תרומה: הרצאה.

·          ACM 2008: הכנס התלת-שנתי של חוקרי אסטרואידים, שביטים ומטאורים. יולי 2008. בולטימור, ארה"ב. תרומה: הרצאה ופוסטר.

·          AsCoS 2008: הכנס הארצי של הסטודנטים לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה בישראל, אפריל 2008. מכון וייצמן, ישראל. תרומה: הרצאה.

·          MEARIM 2008: הכנס האזורי הראשון של האגודה הבינלאומית לאסטרונומיה במזרח התיכון ואפריקה, אפריל 2008. קהיר, מצרים. תרומה: פוסטר והרצאה.

·          IPS 2007: כנס החברה הישראלית לפיסיקה. דצמבר 2007. מכון וייצמן, ישראל. תרומה: הרצאה.

·          ACM 2005: הכנס התלת-שנתי של חוקרי אסטרואידים, שביטים ומטאורים. אוגוסט 2005. בוזיוס, ברזיל. תרומה: פוסטר ופוסטר.

·          על מדע ודמיון: בעקבות מאה שנים למותו של ז'ול ורן. מרץ 2005. שדה בוקר, ישראל. תרומה: הרצאה.

·          כנס מסלול. אוקטובר 2003. אוניברסיטת ת"א, ישראל. תרומה: הרצאה.

·          כנס גופים קרובי ארץ. אפריל 2003. אוניברסיטת  ת"א, ישראל. תרומה: הרצאה.