אלבום של שרה יהודיחה


תמונות שצולמו באירן לפני העליה לארץ של שרה וג'ונג'ון ב 1957


שרה וג'ונג'ון יהודיחה


שרה יהודיחה


עזיז ומותרם בהבודי


עזיז ומותרם בהבודי


מותרם, ג'ונג'ון יהודיכה, עזיז בהבודי
רהמת
רואנגיז, שרה יהודיחה, כרמת נרולה


רואנגיז, כרמת, שרה יהודיחה
רהמת, עזיז, מותרם בהבודיתמונות שנישלחו לארץ אחרי העלייה


עזיז בהבודי ונהמת כשהיה תינוק


רהמת
מותרם, עזיז בהבודי, כרמת


עזיז בהבודי


רואנגיז בהבודי, נורן אח של מותרם
מהנז, מותרם בהבודי


בהזת אחות של מותרם
כרמת, עזיז בהבודי
הכיתוב: התמונה צולמה ביום הראשון של החופש של ניסן (פסח) ומוגשת בהוקרה לאימי היקרה, מעזיז


רואנגיז בהבודי
הכיתוב: תמונה שלי מוקדשת לדודי היקר, רואנגיז


רואנגיז בהבודי


רואנגיז בהבודי


כרמת נרולה
הכיתוב: תמונה שלי מוגשת לג'נג'ון היקרה, 12 בחודש שבט 1958 (הכיתוב הוא בתאריך פרסי: 1337 - החודש העשירי של השנה), כראמת


עזיז יהודיכה רשם את השם של בנו הבכור כרמת על שם המשפחה של אשתו: נרולה, כדי למנוע רדיפות ע"י המוסלמים ואת השם שלו שינה לבהבודיכה ואחר כך לבהבודי כדי שישמע פחות יהודי וימנע רדיפות מהמוסלמים


נהמת נרולה
הכיתוב: התמונה הזו שיכת לנהמת בשירז


כרמת נרולה


כרמת נרולה
הכיתוב: תמונתי הצנועה מוגשת ל...


כרמת נרולה בביקור בארץ ישראל (באגם בגני יהושוע ברמת גן) בערך בשנת 1965


כרמת נרולה
הכיתוב: תמונה צנועה זו מוקדשת לאימי היקרה ולכולם, כרמת


רהמת נרולה
הכיתוב:תמונה של רהמת עם תאריך פרסי 1338 שזה 1959 בלועזי. אחר כך רשום השם באנגלית ויש כתוב בעיברית עם השם "רהמת יהודיכה" אבל שאר הכיתוב בעיברית לא ברור מהו.


רהמת נרולה
הכיתוב:רהמת שלח תמונה שלו לדודים שלו


נהמת בהבודי


נהמת בהבודי
תמונה של נהמת בערך בן שלוש אוכל דובדבנים ולכן שפתיו מוכתמות ויש לו דובדבן ביד


נהמת בהבודי
נהמת מספר שבתמונה הזו היה כבן חמש ולדוד שלו (אח של מותרם) היה סטודיו לצילום (סטדיו שניקרא "וידאו פרסי") ובסטודיו הזה הילבישו אותו עם ביגדי גנרל וסיגריה בפה וצילמו אותו


אנדרו נרולה הבן של כרמת


כרמת ובנו אנדרו נרולה (כניראה משנת 1968)


עזיז בהבודיכה והבן של רואנגיז מייקל (בערך משנת 1986 בניו יורק)