חיפוש, גילוי, מעקב ומסלולים

 

·          האסטרואידים שגיליתי

·          הקואורדינטות של האסטרואידים שגיליתי

·          גופים הזקוקים לתצפיות המשך

·          חיפוש אסטרואידים בארץ

·          חיפוש אסטרואידים בעולם

·          הסקר האולטימטיבי: פאן-סטארס

·          ההיסטוריה של חיפוש אסטרואידים

·          המרכז לגופים קטנים

·          נאודיס – דינמיקה של אסטרואידים

·          הסבר לשיטת ואיסאלה

     לחישוב מסלולי אסטרואידים

·          שיטת ואיסאלה בגיליון אקסל

·          מאמרים בסיסיים