ועוד דברים באסטרופיסיקה

 

·          סקר לחיפוש סופרנובות מסוג II

·          מיקרו עדשות כבידה

·          פלנטות ממערכות שמש אחרות

·          מתפרצי קרינת גאמא - GRB

·          כוכבים משתנים