אסטרונומיה וטלסקופים

 

·          מצפה הכוכבים ע"ש וייז

·          הציוד התצפיתי במצפה וייז

·          טלסקופ החלל ע"ש ספיצר

·          אתרי אינטרנט של מצפי כוכבים

·          הפרעות אטמוספריות לאסטרונומיה

·          מצגת: למה האסטרונומיה כל-כך חשובה

·          אסטרונומים דגולים בהיסטוריה